Ελλάδα: Η απόφαση που ανοίγει το δρόµο για την επόµενη εκταµίευση

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε την Τρίτη απόφαση για την προσαρµογή των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που απαιτούνται από την Ελλάδα βάσει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος της ΕΕ κατόπιν της συµφωνίας στην οποία κατέληξαν η ελληνική κυβέρνηση και η Τρόικα. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόµο για την εκταµίευση της χρηµατοδοτικής συνδροµής βάσει του δεύτερου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα, δίνοντας στην…

Βαθμολογία: