Ρύθμιση σχετικά με το θέμα των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE

Το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί νομοθετική ρύθμιση σχετικά με το θέμα των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL  VALUE. Με το άρθρο 17 παρ. 4 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση», που κατατέθηκε στη Βουλή, το Δημόσιο διευκολύνει τη χρηματοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, ώστε να υλοποιηθούν στο ακέραιο όσα…

Βαθμολογία: