Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η διαχείριση της γνώσης

Ο κόσμος μας έχει γίνει περισσότερο πολύπλοκος, σύνθετος, απαιτητικός, γεμάτος πληροφορίες. Μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές και οι μικρομεσαίες, έχουν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία διαφοροποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουν. Τα Νέα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι τεχνολογίες πληροφορικής επιτρέπουν στην κάθε επιχείρηση, με χαμηλό κόστος, να…

Βαθμολογία: