Βασικές αλλαγές του αναθεωρημένου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων τραπεζών

Του Μάριου Λαζάρου, Διοικητικού Σύμβουλου, KPMG Limited Στις 10 Ιουλίου 2013, η Ευρωπαική Επιτροπή έκδωσε ένα αναθεωρημένο έγγραφο / πλαίσιο (“Communication)  σχετικά  με τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης από τον καιρό της κατάρρευσης της Lehman Brothers.  Σημειώνεται ότι το έγγραφο αυτό είναι το 7ο στη σειρά όσο αφορά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων τραπεζών στην ΕΕ.…

Βαθμολογία: