Σοβαροί οι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία

Η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους οι οποίοι απαιτούν αποφασιστικό χειρισμό, τονίζεται στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της αξιολόγησης του ΔΝΤ. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αναφορά στο συνταξιοδοτικό και στα αδιέξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. «Η εφαρμογή των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών  πολιτικών είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί το δημόσιο χρέος σε σταθερά…

Βαθμολογία: