Οι κυπριακές τράπεζες αντιμέτωπες με το ελληνικό πρόβλημα

ο τελευταίο διάστημα τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου δέχονται όλο και περισσότερα τηλεφωνήματα από πελάτες του εξωτερικού (κυρίως εξ ανατολών), οι οποίοι ρωτούν για την οικονομική κατάσταση στη χώρα, τις υποβαθμίσεις και τα… «κουρέματα». Φυγή κεφαλαίων δεν υπάρχει (δεν προκύπτει άλλωστε και από τα στατιστικά που δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα), αλλά το κλίμα δυσχεραίνεται. Ο αγώνας…

Βαθμολογία: