Κύπρος: Περίοδος χάριτος 60 ημερών σε όλα τα δάνεια

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απέστειλε οδηγία στις εμπορικές τράπεζες για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση του δανεισμού τους, ως αποτέλεσμα των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την απόφαση του Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013. Ειδικότερα, έχει ζητήσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο να προβούν σε σχετικές ρυθμίσεις με…

Βαθμολογία:

Αλλαγή όρων προγράμματος εγγύησης δανείων του ΤΕΜΠΜΕ

Σε επιστολή – απάντηση προς το Επιμελητήριο Σερρών σχετικά με αλλαγή των όρων του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ  «Εγγύηση χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών», και ειδικά στο θέμα της προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα η Διεύθυνση Μικρών και αναφέρει: –         Η προσκόμιση του αποδεικτικού της φορολογικής…

Βαθμολογία: