Μακρο-χρηματοοικονομική εξέταση του δημόσιου χρέους

Tου Σπυρου Δ. Παπαδημητριου* Θετική συνεισφορά στη δημόσια συζήτηση για τη δημοσιονομική και τη γενικότερη οικονομική κρίση της χώρας μας, αποτελεί η ποσοτική προσέγγιση του μεγέθους του διαχειρίσιμου και βιώσιμου δημοσίου χρέους, ο προσδιορισμός της υπερχρέωσης και κατ’ επέκταση η ενδεικνυόμενη βιώσιμη αντιμετώπισή τους. Ενδεδειγμένη μεθοδολογία θεωρείται η χρηματοοικονομική ανάλυση, κύρια στοιχεία της οποίας είναι…

Βαθμολογία: