Έμφαση στη διαχείριση κινδύνων δίνουν οι ξένοι κατασκευαστές

Έχοντας ανασυντάξει τις δραστηριότητές τους στη διάρκεια της ύφεσης και υιοθετήσει βιώσιμα μοντέλα που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα για τη διαχείριση των κινδύνων και την επέκταση σε νέες αγορές, οι ξένοι κατασκευαστές βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Αυτό καταδεικνύει εξειδικευμένη έκθεση-έρευνα της KPMG International για την παγκόσμια οικοδομική βιομηχανία. Προκλήσεις Σύμφωνα με τον Geno Armstrong, παγκόσμια επικεφαλής…

Βαθμολογία: