Ευρωπαϊκο σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο και την Πράσινη Βίβλο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα και άλλα προϊόντα εκτός των ειδών διατροφής. Ο κλάδος υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας της ΕΕ και προβλέπεται να…

Βαθμολογία: