Η αύξηση της ανεργίας συνεπάγεται αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών

«Σε κάθε ποσοστιαία αύξηση της εθνικής ανεργίας αναλογεί αύξηση κατά 0.8% των αυτοκτονιών από άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών, ενώ η αύξηση της ανεργίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, συνδυάζεται με αύξηση των αυτοκτονιών κατά 4.5%, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του 2009«, επεσήμανε στην απάντησή του ο Lazlo Andor, Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης,…

Βαθμολογία: