Νέο επιχειρηματικό σχέδιο ετοιμάζει η Τράπεζα Αττικής

Η AtticaBank πρόκειται να υποβάλλει νέο επιχειρηματικό σχέδιο εντός της προθεσμίας που έθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος,  προκειμένου να ανταποκριθεί στην κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν, σύμφωνα με την άσκηση εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών των Ελληνικών Τραπεζών. Η Διοίκηση της AtticaBank θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις και μέτρα, τόσο σε λειτουργικό όσο…

Βαθμολογία: