Τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μάλι. Ο υπηρεσιακός Πρόεδρος Dioncounda Traoré θα συζητήσει την κατάσταση στο Μάλι με τα Μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ. Επίσης, θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του ΕΚ Martin Schulz. (Πέμπτη)   Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο / διορθωτικοί προϋπολογισμοί 2013. Τα Μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα συνεδριάσουν για να εκτιμήσουν, μεταξύ άλλων, την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές…

Βαθμολογία: