Σοβαροί οι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία

Η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους οι οποίοι απαιτούν αποφασιστικό χειρισμό, τονίζεται στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της αξιολόγησης του ΔΝΤ. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αναφορά στο συνταξιοδοτικό και στα αδιέξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. «Η εφαρμογή των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών  πολιτικών είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί το δημόσιο χρέος σε σταθερά…

Βαθμολογία:

Συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις: Βιωσιμότητα του συστήματος και επαρκείς συντάξεις

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων τους και την παροχή επαρκών συντάξεων για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων της ΕΕ, και παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση. Αυτά αναφέρονται στο ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και οι ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι…

Βαθμολογία: