Μικρότερες συντάξεις και περισσότερα χρόνια δουλειά για όλους

Οι μονιμότερες αλλαγές, σε βάθος που ξεπερνά τα όρια εφαρμογής του Μνημονίου, δηλαδή πέραν του 2016, επέρχονται στο συνταξιοδοτικό, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το συνταξιοδοτικό του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προβλέπεται αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης κατά δύο χρόνια – ένα εξάμηνο κάθε χρόνο αρχής γενομένης από…

Βαθμολογία: