Η ασφάλεια στους ανελκυστήρες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα

Η ασφάλεια στους ανελκυστήρες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα – Επείγουσα η θέσπιση νέας ΚΥΑ η οποία να καθιστά υποχρεωτικά τουλάχιστον τα σημεία που επιδρούν δραματικά στην ασφάλεια – απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων τα συμπεράσματα της 1ης ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων (Π.Ε.Τ.Α.Κ) με επίκεντρο την ασφάλεια στους ανελκυστήρες  …

Βαθμολογία: