Χωρίς αποζημίωση η απόλυση των εφέδρων

Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», καταργεί κατ’ουσίαν και την αποζημίωση απόλυσης για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις τους, στα ΝΠΙΔ, στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και στις…

Βαθμολογία: