Ελπιδοφόρο το α’ τρίμηνο για τις εισηγμένες στο ΧΑ

Καλύτερο του αναμενομένου μπορεί να χαρακτηριστεί το α’ τρίμηνο του 2011για τις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, όπως συμπεραίνει ανάλυση της Attica Bank, καθώς το ισοζύγιο κερδών – ζημιών έγειρε σαφώς υπέρ της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, μετά από μια ιδιαίτερα αρνητική χρονιά όπως ήταν το 2010 και με δεδομένη την πολύ κακή μακροοικονομική συγκυρία οι εισηγμένες κατόρθωσαν να επανέλθουν…

Βαθμολογία: