Κάμψη κερδών για τις κυπριακές εισηγμένες

Η αβεβαιότητα στην οικονομία, που κορυφώθηκε με την έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», επηρεάζει ανοιχτά και την πραγματική οικονομία του τόπου. Ο επιχειρηματικός κόσμος ζητά ανοιχτά να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα. Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου που ανακοίνωσαν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποτυπώνουν τις πιέσεις που ασκούνται σε κλάδους όπως…

Βαθμολογία: