Πανευρωπαϊκή έρευνα για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε έναν πανευρωπαϊκό διάλογο σχετικά με την αναδιάρθρωση των εταιρειών και την πρόβλεψη της αλλαγής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου 2012. Σκοπός του διαλόγου είναι να προσδιοριστούν οι επιτυχημένες πρακτικές και πολιτικές στον τομέα της αναδιάρθρωσης και της προσαρμογής στην αλλαγή. Τα αποτελέσματα του διαλόγου θα ενσωματωθούν στην…

Βαθμολογία: