Κύπρος: Σε αλλοδαπούς μία στις πέντε πωλήσεις

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ Οι μεταβιβάσεις (πωλήσεις) και πωλητήρια έγγραφα σε αλλοδαπούς δείχνουν ότι αποτελούν ένα σημαντικό στήριγμα της εγχώριας κτηματαγοράς. Παγκύπρια ο αριθμός των ακινήτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα σε αγοραστές αλλοδαπούς στα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωροταξίας το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος ήταν 1.310, το 24,6% των συνολικών…

Βαθμολογία: