Εξάντληση αποθεμάτων άνθρακα μέχρι το 2034

Σύμφωνα με ανάλυση της PwC, τα αποθέματα άνθρακα όπως είχαν καθοριστεί μέχρι το 2100, από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή θα εξαντληθούν μέχρι το 2034 Σύμφωνα με την ανάλυση της PwC, ο πλανήτης θα εξαντλήσει τα αποθέματα του άνθρακα μέσα σε 21 μόλις χρόνια αντί σε 89, όπως είχε υπολογιστεί από την Διακυβερνητική…

Βαθμολογία: