9 στους 10 καταναλωτές, άλλαξαν αγοραστικές συνήθειες, λόγω κρίσης.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα Διατροφής, το ΚΕ.Π.ΚΑ. διεξήγαγε δύο έρευνες, για να διαπιστώσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, στη διατροφή και στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Το πλήρες κείμενο και των δυο ερευνών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. στην κατηγορία Υποστήριξη – Αρχείο Ερευνών (http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=82&Itemid=93). Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσουμε αν και…

Βαθμολογία: