Πως θα εισπραχθεί η έκτακτη εισφορά ακίνητης περιουσίας

Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Eλληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί. Τα ποσά θα  εισπραχθούν  σε δύο δόσεις για το 2011 και σε 4 δόσεις για το 2012, με την πρώτη δόση…

Βαθμολογία:

Άνεργοι θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά ακίνητης περιουσίας

Δεν εξαιρούνται οι άνεργοι από τη διετή έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περιουσία. Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς τα κλιμάκια και τους συντελεστές επιβολής του τέλους ακινήτων. Το συνολικό έσοδο που προσδοκά το δημόσιο είναι  2,6 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Σε ότι αφορά τους ανέργους, στην  παράγραφο 6 της τροπολογίας εισάγεται…

Βαθμολογία: