Με περιορισμούς ανοίγουν οι τράπεζες της Κύπρου

Ανοίγουν από την Πέμπτη Μαρτίου 2013 όλες οι τράπεζες στην Κύπρο. Για το κοινό θα είναι ανοικτές, για την Πέμπτη  μόνον, από τις 12 μ. έως τις 6 μ.μ. Για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία θα αίρονται σταδιακά ανάλογα…

Βαθμολογία:

Προσπάθεια να ανοίξουν οι τράπεζες, αλλά με περιορισμούς

Οι δεκάδες διαδηλωτές – υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου στο προαύλιο του κτιρίου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου που ζητούσαν ρυθμικά την παραίτηση του διοικητή της ΚΤΚ, Πανίκου Δημητριάδη – υπέστειλαν και τη σημαία της Ε.Ε.- αποτελούν μια πρωτοφανή εικόνα, αλλά και ενδεικτική της αγωνίας και του φόβου που διατρέχει τον μέσο Κύπριο για το αύριο. Την…

Βαθμολογία: