Έρευνα: Μια «σιωπηρή επανάσταση» για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Νέα έκθεση της PwC διαπιστώνει ανάκαμψη στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, προβλέποντας αύξηση της στρατηγικής τους σημασίας για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανά το παγκόσμιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, ο όγκος των συναλλαγών δεν αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία ανάκαμψης της τελευταίας δεκαετίας. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια θα προκύψει μια σιωπηρή επανάσταση…

Βαθμολογία:

Έρευνα της IBM: Οι Διευθυντές Μάρκετινγκ ενοποιούν τα δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές

Συνεντεύξεις με περισσότερους από 500 διευθυντές μάρκετινγκ καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και προκλήσεις Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της IBM (NYSE: IBM), οι Διευθυντές Μάρκετινγκ με τις υψηλότερες επιδόσεις συνδυάζουν τα δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφόρηση σε βάθος η οποία, εν συνεχεία,…

Βαθμολογία:

Έρευνα: Αντιμετώπιση απειλών του αύριο με στρατηγικές του χθες

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις απειλές του αύριο με στρατηγικές του χθες, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα StateofInformationSecurity®Surveyτης PwC και των εξειδικευμένων περιοδικών πληροφορικής CIO και CSO Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα State of Information Security® Survey της PwC και των εξειδικευμένων περιοδικών πληροφορικής CIO και CSO, τα εκτελεστικά στελέχη έχουν αυξήσει τις δαπάνες τους σε ό,τι…

Βαθμολογία:

Η χαμένη ευκαιρία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης

Η διαχείριση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης αναδεικνύεται ως μια χαμένη ευκαιρία για τις εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Νέα έρευνα της PwC διαπιστώνει ότι οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity firms) χάνουν την ευκαιρία να αποκομίσουν τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης για τις…

Βαθμολογία:

Ερευνα: Οι εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση για τα θέματα τιμολόγησης

Σύμφωνα με νέα έκθεση της PwC, η κλονισμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ο έντονος ανταγωνισμός και η αυξημένη διαφάνεια που προσφέρει το διαδίκτυο, αναγκάζουν τις εταιρείες να επαναξιολογήσουν τον τρόπο τιμολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 500 εταιρείες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τις τάσεις που επηρεάζουν την τιμολόγηση των…

Βαθμολογία: