Μπαράζ συγχωνεύσεων στις κυπριακές συνεταιριστικές τράπεζες

Στις 12 Οκτωβρίου αναμένεται να συντελεστεί τεχνικά η πρώτη συγχώνευση στον τομέα των κυπριακών συνεταιριστικών τραπεζών,  με τη συγκρότηση του νέου Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας.

Οι συγχωνεύσεις αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση προκειμένου ο τομέας να ανακεφαλαιοποιηθεί με 1,5 δισ. ευρώ, βοήθεια που θα ληφθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων. Πρακτικα οι κυπριακές συνεταιριστικές τράπεζες, που κατέχουν το 1/3 της τοπικής αγοράς, κρατικοποιείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις σχεδόν 100 υφιστάμενες μικρές συνεταιριστικές τράπεζες θα απομείνουν 18, ενώ  ήδη έχει ετοιμαστεί πλάνο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα κατατεθεί στην Τρόικα μετά τον ορισμό της νέας διοίκησης, η οποία θα τοποθετηθεί με διάταγμα του υπουργείου Οικονομικών.

Νομικά όλα είναι έτοιμα για τις συγχωνεύσεις, καθώς οι γενικές συνελεύσεις των υφιστάμενων Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα έδωσαν, μέ-σα από γενικές συνελεύσεις, το πράσινο φως για να προχωρήσει η διαδικασία

Οι συνελεύσεις των τελευταίων 41 συνεργατικών εταιρειών έγιναν τη βδομάδα 23/9/13-29/9/2013. Η διαδικασία έγκρισης των συγχωνεύσεων άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλη-ρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Η διαδικασία των συγχωνεύσεων ξεκινά το δεύτερο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου και αναμένε-ται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014. Η πρώτη συγχώνευση αναμένεται να υλοποι-ηθεί στις 12 Οκτωβρίου με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας αα αποδέχεται την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δυτικής Λευκωσίας, την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινο-τριμιθιάς, την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κακοπετριάς-Γαλάτας, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Σολιάς, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μαραθάσας και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αγίας Μαρίνας, Κορμακίτη, Καρπάσιας, Ασώματου (ΑΜΚΚΑ).

Αναλυτικά οι νέες ΣΠΙ και οι ονομασίες τους, έχουν ως εξής:

Ονομασία: ΣΠΕ Στροβόλου Λτδ
1 ΣΠΕ Στροβόλου
2 ΣΤ Επαγγελματικών Κλάδων και Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΤΕΚΕΚ)
3 ΣΤ Πολυτέκνων

Ονομασία: ΣΠΕ Λήδρα Λτδ
1 ΣΠΕ Λήδρα
2 ΣΠΕ Καϊμακλίου
3 ΣΤ Εργαζομένων Κύπρου (ΣΤΕΚ)

Ονομασία:  Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας
1 Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας
2 ΣΠΕ Λατσιών
3 ΣΠΕ Γερίου
4 ΣΠΕ Αγίου Αμβροσίου (Κερύνειας)

Ονομασία:  Σ.Τ Λευκωσίας Λτδ
1 ΣΤ Λευκωσίας
2 ΣΠΕ Δυτικής Λ/σίας
3 ΣΠΕ Κοκκινοτριμιθιάς
4 ΣΠΕ Κακοπετριάς-Γαλάτας
5 ΣΤ Σολιάς
6 ΣΤ Μαραθάσας
7 ΣΤ Αγίας Μαρίνας, Κορμακίτη, Καρπάσιας, Ασωμάτου (ΑΜΚΚΑ)

Ονομασία: ΣΠΕ Ταμασσού – Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ
1 ΣΠΕ Ταμασσού & Μαχαιρά
2 ΣΠΕ Πίστεως
3 ΣΤ Πιτσιλιάς Λευκωσίας
4 ΣΠΕ Ορεινής
5 ΣΠΕ Παλαιχωρίου
6 ΣΠΕ Μαδαρής

Ονομασία:  ΣΠΕ Λακατάμιας – Δευτεράς Λτδ
1 ΣΠΕ Λακατάμιας
2 ΣΠΕ Δευτεράς-Ανάγυας
3 Ιδιωτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου Συνεργατικό Ταμιευτήριο  (ΣΥΤΙΕΚ)

Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών & Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ
1 ΣΤ Αστυνομικών Κύπρου
2 ΣΤ Μελών Κυπριακού Στρατού

Oνομασία:  Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Ενέργειας και Τραπεζών
1 ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
2 ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
3 ΣΤ Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου

Oνομασία: Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ
1 Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΣΟΤΑΔΥΚ)
2 ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού
3 ΣΤ  Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου (ΣΤΑΚΕΚ)
4 ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρνακας

Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ
1 ΣΤ Δασκάλων Κύπρου
2 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΤΕΛΜΕΚ)

Oνομασία: ΣΠΕ Μακράσυκας – Λάρνακας – Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ
1 ΣΠΕ Μακράσυκας
2 ΣΠΕ Βασιλικού Πεντάσχοινου
3 ΣΠΕ Αγροτικής Ανάπτυξης
4 ΣΤ Καρπασίας
5 ΣΠΕ Ακανθού
6 ΣΤ Λύσης

Oνομασία: ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ
1 ΣΠΕ Αλληλεγγύης
2 ΣΠΕ Αθηαίνου
3 ΣΠΕ Περιοχών Σταυροβουνίου Λευκάρων
4 ΣΠΕ Λειβαδιών Λάρνακας

Oνομασία:  ΣΤ Αμμοχώστου – Λάρνακας Λτδ

1 ΣΤ Αμμοχώστου
2 ΣΠΕ Κοντέας
3 ΣΠΕ Συνεργασίας Κιτίου -Περβολιών – Τερσεφάνου – Μενεού
4 ΣΤ Λάρνακας
5 Συνεργατικός Οργανισμός  Πρωτοβουλία Γυναικών Κύπρου

Oνομασία: ΣΠΕ Τροόδους Λτδ
1 ΣΠΕ Κυπερούντας
2 ΣΠΕ Ημιορεινής Λεμεσού
3 ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς
4 ΣΠΕ Ορεινών Θερέτρων Λεμεσού
5 ΣΠΕ Κρασοχωριών
6 ΣΤ Πελενδρίου
7 ΣΠΕ Αγρού

Oνομασία: Περιφερειακή ΣΠΕ Λεμεσού Λτδ
1 ΣΠΕ Μέσα Γειτονιάς
2 ΣΠΕ Κουρίου
3 ΣΠΕ Ύψωνα -Λόφου
4 ΣΠΕ Ανατολικής Λεμεσού
5 ΣΠΕ Πισσουρίου
6 ΣΠΕ Μόρφου
7 ΣΠΕ Τραχωνίου Κολοσσίου

Oνομασία:  ΣΤ Λεμεσού Λτδ
1 ΣΤ Λεμεσού

Oνομασία: ΣΠΕ Κοκκινοχωριών Λτδ
1 ΣΠΕ Παραλιμνίου
2 Περιφερειακή ΣΠΕ Αμμοχώστου
3 ΣΠΕ Σωτήρας  Αμμοχώστου
4 ΣΠΕ Αγίας Νάπας
5 ΣΤ  Άχνας
6 ΣΠΕ Ξυλοφάγου
7 ΣΠΕ Αυγόρου
8 ΣΠΕ Λιοπετρίου
9 ΣΠΕ Ορμήδειας
10 ΣΠΕ Ξυλοτύμπου

Oνομασία: ΣΤ Πάφου Λτδ
1 Ελληνικό ΣΤ Πάφου
2 ΣΠΕ Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου
3 ΣΠΕ Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς
4 ΣΠΕ Χλώρακας – Κισσόνεργας
5 ΣΠΕ Πέγειας
6 ΣΠΕ Κάτω Πάφου
7 ΣΠΕ Στρουμπίου
8 ΣΠΕ Πωμού – Τυλληρίας
9 ΣΠΕ Σταυρός Μίνθης
10 ΣΠΕ Γιόλου
11 ΣΠΕ Σίμου
12 ΣΠΕ Λαόνας
13 ΣΠΕ Αμαργέτης και  Περιχώρων
14 ΣΠΕ Περιφέρειας Χρυσορογιάτισσας
15 ΣΠΕ Πολεμίου
16 ΣΠΕ Κουκλιών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.