Αποτελέσματα 6μήνου 2013 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ

Οι επιχειρήσεις κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να διαφυλάξουν την κερδοφορία τους και προσδοκούν ότι θα υπάρξει σχετική σταθερότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών για το 6μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, συνεχίστηκαν οι εγγραφές με σημαντικά έκτακτα αποτελέσματα και στο 2ο τρίμηνο, σε επίπεδο τριμήνου οι ζημιές αυξήθηκαν κατά €178 εκατ. και η μείωση στα λειτουργικά ξεπέρασε το 17%. Από την άλλη πλευρά, η έμφαση παραμένει στη ρευστότητα και την κάλυψη των υποχρεώσεων και είναι στοίχημα η αναδιάρθρωση των τραπεζών.

Βελτίωση στην τελική γραμμή
Αν και ο ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 2ο τρίμηνο του 2013 (4,6% από 5,6%), η γενική εικόνα των εισηγμένων εταιριών παρέμεινε σε πίεση. Δεν είναι τόσο το πλήθος ή το μέγεθος των ζημιών της τελικής γραμμής που προβληματίζουν, όσο η μείωση στη γραμμή των λειτουργικών κερδών. Από το σύνολο των εταιριών οι 58 εμφανίζουν αρνητικά λειτουργικά κέρδη και άλλες 45 μικρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο το οποίο αυξάνει το συστημικό ρίσκο αυτών των εταιριών. Ο χαμηλότερος τζίρος (-7,2%) είναι επίσης ένα στοιχείο αρνητικής ανάγνωσης, προέρχεται ωστόσο από τις εταιρίες διύλισης, οι οποίες μετά από πολλά τρίμηνα θετικής συνεισφοράς είχαν έντονα αρνητικές επιρροές από τις επιδράσεις των εξωτερικών τιμών και περιθωρίων διύλισης που επικράτησαν στο 2ο τρίμηνο.

Και σε αυτήν την περίοδο, τα έκτακτα κέρδη των τραπεζών από τις αρνητικές υπεραξίες, λόγω των εξαγορών και των αναβαλλόμενων φόρων, έκρυψαν την εικόνα στην τελική γραμμή επιβάλλοντας μια πιο λεπτομερή εξέταση. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να αγνοούνται ποιοτικές και ποσοτικές βελτιώσεις, που λαμβάνουν χώρα στους τραπεζικούς ισολογισμούς, δημιουργώντας κάποιες καλές προϋποθέσεις για την επόμενη χρήση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Εφόσον εξαιρεθούν τα τραπεζικά έκτακτα, το 2ο τρίμηνο είχε αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα €178 εκατ., επίδοση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί οριακή δεδομένου του σταθερά μεγάλου αριθμού εταιριών που ανακοινώνει ζημιές.

Η αγορά φαίνεται να έχει φθάσει σε ένα πυθμένα απωλειών, μετά από 11 συνεχόμενα τρίμηνα αδυναμίας, που μπορεί μεν να μην εμφανίζει καινούριες έντονες ζημιές, βρίσκεται δε σε απόσταση αναπνοής. Η σχέση μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιριών διατήρησε τη μικρή βελτίωση του 1ου τριμήνου, η οποία αποδίδεται και στη συνεχιζόμενη έξοδο εταιριών από το ΧΑ λόγω προβλημάτων, διατηρώντας τον πλειοψηφικό λόγο υπέρ των ζημιογόνων εταιριών (64:36). Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά παρατηρείται πιο μαζική εικόνα βελτίωσης στην τελική γραμμή, καθώς εκτός από τις 33 εταιρίες που γύρισαν σε κέρδη, άλλες 65 από την πλευρά των ζημιογόνων εταιριών έδειξαν χαμηλότερες ζημιές. Σε πλήθος κερδών/ ζημιών, η μεγάλη συχνότητα συγκεντρώνεται στο εύρος +/-1 εκατ. €, όπου μετρώνται 81 περιπτώσεις εταιριών.

Το λειτουργικό περιθώριο παρουσιάζει σταθεροποίηση έναντι του 1ου τριμήνου και επιδείνωση 100 μονάδων βάσης σε σχέση με πέρυσι. Σε επίπεδο καθαρού περιθωρίου, οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες αν και υποχώρησαν στο -2,1% (-1,6% στο 1ο τρίμηνο) είχαν καλύτερη εικόνα σε σχέση με πέρυσι όπου κατέγραψαν αρνητικό περιθώριο 5%. Οι διακυμάνσεις στο καθαρό περιθώριο, ωστόσο, αντιμετωπίζονται με αρκετό σκεπτικισμό λόγω των διαφορετικών συντελεστών φορολογίας στην τελική γραμμή και λόγω των σημαντικών εκτάκτων εγγραφών. Δεν ήταν λίγα τα έκτακτα αποτελέσματα και στο 2ο τρίμηνο με το βάρος να πέφτει εκ νέου στις θετικές εγγραφές. Στο 1ο τρίμηνο υπήρξε ο βασικός όγκος των εγγραφών των τραπεζικών εκτάκτων, αλλά και των περισσότερων αναβαλλόμενων φόρων.

Τι επηρέασε τα μεγέθη του 2ου τριμήνου 2013
Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΒΕΤΑ, τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2013 επηρέασαν η διαφορά από αποτίμηση αποθεμάτων στις εταιρίες διύλισης, τα έκτακτα κέρδη των τραπεζών, οι απομειώσεις στις εταιρίες ακινήτων, η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών και η αναβαλλόμενη φορολογία, η μετατόπιση των πασχαλινών πωλήσεων στο 2ο τρίμηνο της χρήσης, η φορολογία των μικτών κερδών του ΟΠΑΠ με 30%. Τα επηρέασαν, επίσης, η μείωση των τελών τερματισμού στην εγχώρια αγορά, η οποία συρρίκνωσε τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών εταιριών και η οποία είχε πλήρη εφαρμογή σε όλο το χρονικό εύρος του τριμήνου, ενώ από την άλλη πλευρά σε αρκετές εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου παρατηρείται μικρή βελτίωση του κύκλου εργασιών.

H
συνέχεια
Ως τώρα κάθε προηγούμενο τρίμηνο αναδεικνύεται σε καλύτερο από το επόμενο. Η δυναμική των ζημιών δεν έχει μειωθεί στις ελληνικές εισηγμένες, παρά τη δραστική συρρίκνωση του αριθμού τους μετά την έξοδο από το ταμπλό πολλών αδύναμων κρίκων. Ενδεχομένως, η εμφάνιση των συνεχόμενων ζημιών να αποτελεί και μέρος μιας συντηρητικής τακτικής από την πλευρά των διοικήσεων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ρευστότητα λόγω των σφιχτών συνθηκών χρηματοδότησης, που επικρατούν στην ελληνική οικονομία. Αν εξαιρεθούν οι συνήθεις ύποπτοι των καλών τριμήνων, οι εισηγμένες εταιρίες δεν παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που επικρατεί στην πραγματική οικονομία, που διανύει τον πέμπτο χρόνο ύφεσης.

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη χώρα θα επηρεάσει θετικά μερικώς το αποτέλεσμα των εισηγμένων εταιριών, αφού το αντίκτυπο της έχει περιορισμένη κλαδική διάχυση. Η έναρξη των κατασκευαστικών έργων στο χώρο των παραχωρήσεων πιθανόν να έχει ισχυρότερο αντίκτυπο και ενδεχομένως ουσιαστικότερη βελτίωση θα πρέπει να αναμένεται μόνο με την επίσπευση της έναρξης των έργων παραχώρησης. Ως εκ τούτου, τα επόμενα δύο τρίμηνα έως το τέλος της χρονιάς δύσκολα θα μπορέσουν να αλλάξουν την διαμορφωμένη εικόνα ζημιών και η ερμηνεία τους θα βασιστεί στη βελτίωση ή μη με την αμέσως προηγούμενη τριμηνιαία περίοδο.

Αν άλλαξε κάτι σε επίπεδο επιλογής μετοχών, αυτό έχει να κάνει με τον τραπεζικό κλάδο. Οι ισολογισμοί τους έχουν, πλέον, αποκτήσει μια τελική μορφή μετά από την ανακεφαλαιοποίηση και την ολοκλήρωση του κύκλου συγχωνεύσεων, που έλαβε χώρα στους πρώτους επτά μήνες του 2013. Υπάρχει αρκετός χώρος διορθωτικών κινήσεων είτε με πωλήσεις συμμετοχών, είτε με εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, υπό την βασική προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν άλλα έκτακτα αρνητικά γεγονότα εντός ή εκτός των τειχών. Οι τράπεζες δείχνουν να αποκτούν κάποια ορατότητα και κερδίζουν ένα βαθμό εμπιστοσύνης ως το “καλύτερο στοίχημα” αντιστροφής της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες μετοχές του εμποροβιομηχανικού χώρου δεν φαίνεται να έχουν ικανό ορίζοντα για προβλέψεις μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

Αποτελέσματα
6μήνου 2013
Συνολικά, το τμήμα ανάλυσης της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής επεξεργάστηκε 216 ισολογισμούς. Από αυτό το σύνολο των εταιρειών οι 78 ήταν κερδοφόρες και οι 138 ζημιογόνες. Από τις 75 κερδοφόρες, οι 22 εμφάνισαν αύξηση κερδών, οι 23 μείωση κερδών και οι 33 επέστρεψαν σε κέρδη. Από τις 138 ζημιογόνες, οι 48 εμφάνισαν αύξηση ζημιών, οι 65 μείωση ζημιών και οι 25 επέστρεψαν σε ζημιές.

Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα €34,7 δις μειωμένος κατά 7,2%, τα ΕΒΙΤDΑ στα €2,8 δις μειωμένα κατά 17,5% και τα Κέρδη, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα €6,2 δις αυξημένα κατά 244%.

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Συνολικά, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 6μηνο του 2013 σημείωσε μείωση Κύκλου Εργασιών κατά 4,5% και διαμορφώθηκε στα €4,156 δις έναντι €4,353 δις το 6μηνο του 2012. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €977,7 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,3% από €1,032 δις το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα Κέρδη, μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, επίσης παρουσίασαν μείωση κατά 37,6% φτάνοντας τα €215,3 εκατ. έναντι 345,1 εκατ. ευρώ το 6μηνο του 2012.

Στην Πληροφορική, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €835,8 εκατ. από € €807,2 εκατ. – σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 – με αύξηση 3,5%. Τα EBITDA έφτασαν στα €107,7 εκατ. από €78,5 εκατ. – σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2012 – με αύξηση κατά 37,3%. Ζημιές εμφάνισαν οι εισηγμένες εταιρείες της κατηγορίας πληροφορικής, που έφτασαν τα €4,5 εκατ. έναντι €16,3 εκατ. το 6μηνο του 2012 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 72,4%.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €2,4 δις από €2,6 δις – σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 – με μείωση 9,7%. Τα EBITDA μειώθηκαν επίσης κατά 9,7% και έφτασαν στα €811 εκατ. από €897,8 εκατ. – σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα Κέρδη, μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, παρουσίασαν μείωση κατά 40,7% και διαμορφώθηκαν στα €220,2 εκατ. έναντι €371,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

Στην κατηγορία Είδη – Λύσεις Πληροφορικής, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €148,7 εκατ. έναντι €145,8 εκατ. – σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 – με αύξηση 2%. Τα EBITDA έφτασαν στα €7,3 εκατ. έναντι €5,4 εκατ. με αύξηση 34,9%. Τα Κέρδη, μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα €3,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 38,6% έναντι €2,6 εκατ. το 6μηνο του 2012.

Στην κατηγορία Εξοπλισμός τηλεπικοινωνίας, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €18,2 εκατ. έναντι €26,6 εκατ. – σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι – με μείωση κατά 31,7%. Τα EBITDA έφτασαν στα €3,5 εκατ. έναντι €3,8 εκατ. με μείωση κατά 8%. Τα Κέρδη, μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στις €987 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά 18,3% έναντι €1,2 εκατ. το 6μηνο του 2012.

Στην κατηγορία Εταιρείες συμμετοχών και παροχής συμβούλων, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €406,1 εκατ. έναντι €413,5 εκατ. το 6μηνο του 2012, με μείωση 1,8%. Τα EBITDA έφτασαν στα €43,3 εκατ. έναντι €43,7 εκατ. με μείωση κατά 1%. Οι ζημίες διαμορφώθηκαν στα €7,3 εκατ. σημειώνοντας βελτίωση κατά 45,3%, έναντι ζημιών €13,4 εκατ. το 6μηνο του 2012.

Στην κατηγορία Τυχερά Παιχνίδια, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €303,3 εκατ. έναντι €255 εκατ. το 6μηνο του 2012, με αύξηση 18,9%. Τα EBITDA έφτασαν στα €2,87 εκατ. έναντι €2,83 εκατ. με αύξηση κατά 1,2%. Τα Κέρδη, μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα €2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 6% έναντι €1,8 εκατ. το 6μηνο του 2012.

Στην κατηγορία Εναλλακτική Αγορά, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €13,3 εκατ. έναντι €12,6 εκατ. το 6μηνο του 2012, με αύξηση 5,7%. Τα EBITDA έφτασαν στο €1,9 εκατ. έναντι €1,6 εκατ., με αύξηση κατά 14,8%. Τα Κέρδη, μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στις €191 χιλ. σημειώνοντας βελτίωση κατά 143,6%, έναντι ζημιών €438 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2013

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.