Με περιορισμούς ανοίγουν οι τράπεζες της Κύπρου

IMG_20130327_115417

Ανοίγουν από την Πέμπτη Μαρτίου 2013 όλες οι τράπεζες στην Κύπρο. Για το κοινό θα είναι ανοικτές, για την Πέμπτη  μόνον, από τις 12 μ. έως τις 6 μ.μ.

Για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασης.

Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα έχουν ως ακολούθως:

 1. Το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών δεν δύναται να υπερβαίνει τα €300 ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγμα. Όλες οι αναλήψεις μετρητών (ήτοι οι αναλήψεις μέσω χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας, οι αναλήψεις από ταμείο πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και οι αναλήψεις μέσω πιστωτικής κάρτας έναντι του υπολοίπου λογαριασμού όψεως/τρεχούμενου), υπολογίζονται συνολικά ανά πρόσωπο για το σύνολο των λογαριασμών που διαθέτει σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
 2. Oποιοδήποτε ποσό από το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο ποσό ανάληψης μετρητών, το οποίο δεν αποσύρεται από τον δικαιούχο κατά την ημέρα στην οποία το εν λόγω μέγιστο ποσό ανάληψης εφαρμόζεται, δύναται να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή αργότερα.
 3. Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών.
 4. Απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας ή προς λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από:

IMG_20130327_115443(α)  πληρωμή για εμπορική συναλλαγή που εμπίπτει στη  συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως:

–   πληρωμή μέχρι €5.000 ημερησίως ανά λογαριασμό δεν υπόκειται σε περιορισμό.

–   πληρωμή από €5.001 μέχρι €200.000 υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής. Κατάλογος με τις αιτήσεις για πληρωμές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται στην Επιτροπή από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα σε ημερήσια βάση και αναφέρουν το ποσό της κάθε πληρωμής, το  συνολικό πόσο καθώς και τον αριθμό των πληρωμών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Η Επιτροπή στην απόφαση της, η οποία λαμβάνεται εντός 24 ωρών, λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος.

–   Πληρωμή μεγαλύτερη από €200.001 και άνω, εφόσον εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη πληρωμή, μετά από αίτηση του οικείου πιστωτικού ιδρύματος. Η Επιτροπή στην απόφαση της λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος.

(β) πληρωμή μισθών υπαλλήλων με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων.

(γ) έξοδα συντήρησης μέχρι €5.000 ανά τρίμηνο καθώς και δίδακτρα

προσώπου που σπουδάζει στο εξωτερικό και είναι συγγενής πρώτου βαθμού  προσώπου που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία. Για πληρωμές για έξοδα συντήρησης επιτρέπονται μόνο εφόσον υποβληθούν στο πιστωτικό ίδρυμα έγγραφα που να τεκμηριώνουν επαρκώς το ότι ο αποδέκτης της χωρίς μετρητά πληρωμής ή και μεταφοράς χρημάτων σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι συγγενής πρώτου βαθμού  προσώπου που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, πληρωμές διδάκτρων διενεργούνται μόνο προς το δικαιούχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

(δ) πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων μέσω χρεωστικής ή και    πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας, μέχρι €5.000 τον μήνα  ανά πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα.

 1. Απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος.
 2. Κατά την πρώτη ημερομηνία λήξης κατάθεσης προθεσμίας, το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ €5.000 ή 10% του συνόλου του κεφαλαίου, μεταφέρεται, κατά την επιλογή του καταθέτη, σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο ή σε νέα κατάθεση προθεσμίας του καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Για το υπόλοιπο ποσό, η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προθεσμίας επεκτείνεται κατά 1 μήνα.
 3. Τα ποσά που μεταφέρονται από κατάθεση προθεσμίας σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο, υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τους λογαριασμούς όψεως/τρεχούμενους.
 4. Απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα πέραν του ποσού των €1.000 ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μεριμνά για την υλοποίηση του μέτρου αυτού.
 5. Χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, υπόκειται στα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα περιοριστικά μέτρα. Χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά, η οποία δεν έχει τύχει επεξεργασίας από το πιστωτικό ίδρυμα πριν την έναρξη ισχύος του Διατάγματος ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί εκ νέου.
 6. Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να εκτελεί πληρωμές χωρίς μετρητά ή μεταφορές χρημάτων που στοχεύουν στην παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.
 7. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς,  πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, ανεξαρτήτως του νομίσματος.
 8. Εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων:

(α) Όλα τα χρήματα που μεταφέρονται από το εξωτερικό προς τη Δημοκρατία.

(β) Η ανάληψη μετρητών από λογαριασμό που βρίσκεται στο εξωτερικό μέσω πιστωτικής ή και χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας που εκδόθηκε από ξένο ίδρυμα.

(γ) Η εξαργύρωση επιταγής που εκδίδεται επί λογαριασμού που βρίσκεται σε ξένα ιδρύματα στο εξωτερικό.

(δ) Ανάληψη μετρητών από λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος με την Κεντρική Τράπεζα.

(ε) Η Δημοκρατία.

(ζ) Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

(η) Οι διπλωματικές αποστολές.

(θ) Πληρωμές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.