Κονδύλια για ανάπτυξη ως το 2020 ζητούν οι ευρωβουλευτές

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν την οικονομική κρίση ως πρόσχημα για την εφαρμογή μιας πολιτικής λιτότητας στην ΕΕ μέχρι το 2020, προειδοποίησαν οι ευρωβουλευτές στη σημερινή συζήτηση. Η ΕΕ χρειάζεται έναν προϋπολογισμό ευέλικτο και χρηματοδοτούμενο από νέες πηγές για να μπορεί να αντιμετωπίσει απρόβλεπτα γεγονότα. Η συζήτηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μπαρόζο και την Υπουργό της Ιρλανδίας Lucinda Creighton αποτέλεσε τη θέση του ΕΚ ενόψει της συνόδου κορυφής στις 7-8 Φεβρουαρίου.

Οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν τους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων που θα συναντηθούν αυτήν την εβδομάδα στις Βρυξέλλες να συμφωνήσουν επί ενός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 που θα τους επιτρέψει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, αλλά και θα παράσχει ευελιξία για την αντιμετώπιση απροσδόκητων γεγονότων. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αρκετοί ευρωβουλευτές επέκριναν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την προσπάθειά τους να μειώσουν τα ποσά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις πιθανές συνέπειες.

«Όλες οι περικοπές είναι πραγματικά εις βάρος της καινοτομίας, της αειφόρου ανάπτυξης, της έρευνας, και των άνεργων νέων. Αυτοί είναι οι τομείς που θα πληγούν από τις περικοπές. Είναι αυτό υπεύθυνο; Μπορείτε να το δικαιολογήσετε;» ρώτησε η Rebecca Harms (Γερμανία) εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων.

Απαραίτητη η ευελιξία για να αντιμετωπιστούν απρόσμενα γεγονότα

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός (επίσης γνωστός ως δημοσιονομικές προοπτικές ή πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ΠΔΠ) θέτει τα όρια στις δαπάνες της ΕΕ, ανά έτος και ανά κατηγορία, για τη σχετική χρονική περίοδο. Όταν το ΕΚ και τα κράτη μέλη συμφωνούν επί των ετησίων προϋπολογισμών της ΕΕ πρέπει να σέβονται αυτά τα όρια του ΠΔΠ. Πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την άποψη ότι η οικονομική κρίση δεν πρέπει να εμποδίσει την ΕΕ να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους προϋπολογισμούς στο μέλλον όταν η κρίση θα έχει τελειώσει.

«Εμείς δεν θα δεχθούμε ποτέ έναν προϋπολογισμό λιτότητας για επτά χρόνια. Αν το κάνουμε αυτό, θα είναι σαν να δεχόμαστε ότι η κρίση θα συνεχιστεί επ’ αόριστον. Δεν είμαστε τόσο απαισιόδοξοι», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας του ΕΛΚ Joseph Daul (Γαλλία).

Αρκετοί ευρωβουλευτές ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των ετών ή των γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και μία ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

«Προτείνω την εισαγωγή μίας «ρήτρας λήξης ισχύος» βάσει της οποίας θα χρειαστεί να δώσουμε ξανά, μετά από τρία χρόνια, την έγκρισή μας προκειμένου να προχωρήσουμε περαιτέρω με αυτόν τον προϋπολογισμό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια» , δήλωσε ο ηγέτης της ομάδας των Φιλελευθέρων Guy Verhofstadt (Βέλγιο).

Η ΕΕ κινδυνεύει να παρουσιάσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό της, κάτι που είναι παράνομο

Πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις προτάσεις να δημιουργηθεί ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού (νομικές δεσμεύσεις της ΕΕ) και των πληρωμών (εξόφληση και πλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει).

Ο Πρόεδρος του ΕΚ κ. Μάρτιν Σουλτς δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει οποιαδήποτε απόφαση για προϋπολογισμό που οδηγεί σε έλλειμμα. «Εγώ δεν θα το κάνω. Ακόμη και αν το Κοινοβούλιο μου πει να το κάνω, εγώ δεν θα το κάνω, γιατί είναι μια παράνομη απόφαση. Οι συνθήκες μας δεσμεύουν να έχουμε ισορροπημένους προϋπολογισμούς χωρίς ελλείμματα».

Οι νέες πηγές εσόδων θα μπορούσαν να ελαφρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη μέλη να σταματήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπουργών οικονομικών τους για την εξασφάλιση ειδικών εξαιρέσεων και των υψηλότερων δυνατών εκπτώσεων. Η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από νέες πηγές ιδίων πόρων θα μπορούσε να θέσει τέρμα σε αυτόν τον ανταγωνισμό.

«Χρειαζόμαστε τους ιδίους πόρους, διότι αυτό το επαίσχυντο παιχνίδι μεταξύ των χωρών πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Hannes Swoboda, επικεφαλής της ομάδας των Σοσιαλιστών.

Καλύτερη κατανομή των δαπανών

Ορισμένοι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την άποψη ότι ένας χαμηλότερος αλλά αναθεωρημένος προϋπολογισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα.

«Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι μόνο ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός θα λύσει τα πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε έναν καλύτερο προϋπολογισμό», δήλωσε ο Martin Callanan (Ηνωμένο Βασίλειο) εκ μέρους της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, προσθέτοντας ότι μία καλή αρχή θα ήταν να σταματήσει το ΕΚ να οργανώνει 12 συνόδους ολομέλειας στο Στρασβούργο.

«Ξέρω ότι οι δαπάνες για τη διατήρηση αυτού του κτιρίου είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά θα βοηθήσει πολύ, αν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτήν την δαπανηρή κληρονομιά του παρελθόντος», συμπλήρωσε ο κ. Callanan.

Η σύνοδος κορυφής είναι η αρχή και όχι το τέλος της διαδικασίας

«Μία ενδεχόμενη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα αποτελέσει τετελεσμένο γεγονός. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια εντατικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σύνοδος κορυφής είναι η αρχή και όχι το τέλος, της διαδικασίας», κατέληξε η Ιρλανδή Υπουργός κ. Creighton, προσθέτοντας ότι τα αιτήματα για ευελιξία, ενδιάμεση αναθεώρηση…

Περισσότερο υλικό:

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ (06.02.2013):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?debate=1360138175976

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της επιτροπής Προϋπολογισμών AlainLamassoure (ΕΛΚ, Γαλλία):

http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=222385

Εγκριθέν ψήφισμα του ΕΚ για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (23.10.2012):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0360+0+DOC+XML+V0//EL

Εργαλείο πολυμέσων: ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στη χώρα σας

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/content/20111107MUN30717/html/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.