Το PSI καθορίζει το ύψος των νέων κεφαλαίων για Τράπεζα Κύπρου και Marfin Popular

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ
«Αν δεν κλείσει οριστικά το PSI δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα κάνουμε μόνο υποθέσεις». Η παραπάνω φράση ανήκει σε τραπεζικό στέλεχος και αποδίδει την αγωνία και την αβεβαιότητα που διακρίνει έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της κυπριακής οικονομίας, τον τραπεζικό. Στο καναβάτσο βρίσκονται Τράπεζα Κύπρου και Marfin Popular Bank, οι οποίες και πρέπει να προχωρήσουν σε κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιούνιου, αλλά οι παρενέργειες αφορούν και τους υπόλοιπους παίκτες και κυρίως την πραγματική οικονομία. Το κούρεμα κατά 50% των ελληνικών ομολόγων θα αποδειχθεί στην πράξη πολύ μεγαλύτερη, αυξάνοντας τη ζημιά.

Το πρώτο PSI και πολύ περισσότερο το PSI+ κοκκίνισε τους ισολογισμούς και των τριών μεγάλων τραπεζών της Κύπρου και προκάλεσε στάση… δανείων, η οποία είναι έντονα εμφανής τις τελευταίες εβδομάδες. Τράπεζα Κύπρου, Marfin Popular και Ελληνική Τράπεζα ελέγχουν σχεδόν το 50% της αγοράς χορηγήσεων και σήμερα δίνουν δάνεια με το σταγονόμετρο. Πρέπει να αποκτήσουν δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Cor Tier 1) 9% και αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: είτε αυξάνεις τα κεφάλαια σου, είτε μειώνεις τα δάνεια (ώστε με τα ίδια κεφάλαια να πιάσεις το 9%. Το ποσοστό προκύπτει από τη διαίρεση κεφάλαια προς ενεργητικό) είτε συνδυάζεις τα δύο προηγούμενα. Στην παρούσα φάση οι μεγάλοι παίκτες κάνουν το δεύτερο και οι μικρότεροι που θα μπορούσαν να δανείσουν –έχουν σημαντικό κεφαλαιακή επάρκεια– δεν καλύπτουν το κενό λόγω της αρνητικής περιρρέουσας ατμόσφαιρας.

Το αποτέλεσμα είναι η αγορά να έχει περιέλθει σε κατάσταση πιστωτικής ασφυξίας. Επιχειρήσεις κλυδωνίζονται λόγω έλλειψης ρευστότητας, οι πληρωμές προμηθευτών καθυστερούν, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται, η αγορά κατοικίας έχει παγώσει και η ανεργία αυξήθηκε, σε πρωτοφανή για την κυπριακή κοινωνία, επίπεδα, στο 7,6%.

Η τελευταία υποβάθμιση από τους S&P –παρά την ψήφιση μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και την επιβεβαίωση ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου– ήλθε να απλώς να επιβεβαιώσει τη ραγδαία επιδείνωση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας.
Ο άλλος μεγάλος πυλώνας του εγχώριου συστήματος, οι συνεργατικές τράπεζες διοχέτευσαν τη ρευστότητά τους στην αγορά κυπριακών εντόκων γραμματίων, στηρίζοντας την κυβέρνηση σε μία στιγμή που κανείς δεν δάνειζε την Κυπριακή Δημοκρατία (αργότερα έφθασε το δάνειο από τη Ρωσία).

Η Marfin Popular Bank
Η MPB που έχει να καλύψει ένα μακρύ δρόμο, κατέθεσε την Παρασκευή στην Κεντρική Τράπεζα το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις της και την πρόσφατη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.
Λεπτομέρειες του σχέδιο δεν έγιναν γνωστές, πέρα από το ότι αποσκοπεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου, ενώ οι διεθνείς οίκοι J.P. Morgan Limited και Houlihan Lokey ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Marfin σε σχέση με το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ο πρόεδρος της Τράπεζας, Μιχάλης Σαρρής, έκανε γνωστό ότι οι διεθνείς σύμβουλοι σε συνεργασία με ομάδα τεχνοκρατών υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χρήστο Στυλιανίδη, θα ασχοληθούν εξειδικευμένα με θέματα στάθμισης του ρίσκου των στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets) καθώς και απομόχλευσης του χαρτοφυλακίου.

«Η Marfin Popular Bank έχει συγκροτήσει ένα περιεκτικό σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης το οποίο συνδυάζει σειρά στοχευμένων ενεργειών αλλά και πρωτοβουλιών για άντληση κεφαλαίου με στόχο την κεφαλαιακή θωράκιση του Ομίλου και τη συνετή προσαρμογή του στα νέα δεδομένα», τονίζει ο κ. Σαρρής.

«Βρισκόμαστε σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία θα μελετήσει τα κεφαλαιακά πλάνα των κυπριακών τραπεζών και σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται, θα διαβουλευτούμε την αναδιαμόρφωσή τους πριν από την υποβολή τους για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος.

Οι δηλώσεις αυτές φωτογραφίζουν το πώς θα κινηθεί η τράπεζα, συνδυάζοντας άντληση κεφαλαίων –μέσω ανταλλαγής Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου μέχρι ποσού 738 εκατ. ευρώ, στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 660 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 65 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εκδοθεί), στην αναγνώριση ποσού ύψους 165 εκατ. ευρώ από αναβαλλόμενη φορολογία και 600 εκατ. ευρώ από άλλες ενέργειες (εσωτερική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μέσω της οργανικής κερδοφορίας μέχρι τα μέσα του 2012)– και πρόγραμμα απομόχλευσης κλείνοντας προβληματικά δάνεια.

Παράλληλα, η Marfin Popular Bank προχωρά σε αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για το οικονομικό έτος 2011, κυρίως για τα δάνεια που έχει χορηγήσει στην Ελλάδα με αποτέλεσμα η υπεραξία σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα, αναμένεται να μειωθεί. Ως αντιστάθμισμα στην επίδραση στην επικερδότητα, η Marfin Popular Bank θα περικόψει τις δαπάνες της και σχεδιάζει αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, εστιάζοντας στην κυπριακή αγορά. Επίσης, βρίσκεται υπό εξέταση σχέδιο ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ελλάδα.

Η άλλη πλευρά, η Τράπεζα Κύπρου, έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1 δισ. ευρώ και εκπέμπει συνεχώς σήματα αισιοδοξίας. Η Τράπεζα εκτιμά ότι λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες εκδόσεις μετατρέψιμων αξιογράφων εγγυημένου κεφαλαίου ύψους 887 εκατ. ευρώ το κεφαλαιακό έλλειμμα που απομένει να καλυφθεί είναι ύψους 673 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έκανε γνωστό ότι σκοπεύει να καλύψει το έλλειμμα αυτό μέσα από την αναμενόμενη ολοκλήρωση της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης ύψους 396 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη που θα προκύψουν από τις εργασίες της μέχρι τον Ιούνιο του 2012 και την αποτελεσματική διαχείριση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να καλύψει, με βάση τα όσα έχει ανακοινώσει, μεγαλύτερη ζημιά από το PSI.

Δημοσιεύτηκε στηνν εφημερίδα Η Καθημερινή Κύπρου στις 22 Ιανουαρίου 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.