Κύπρος: Δύσκολες ημέρες για το μέσο νοικοκυριό

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Το 84% των Κυπρίων έχει δει την προσωπική του οικονομική του κατάσταση να χειροτερεύει τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με ειδική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι την οικονομική κρίση. Το ποσοστό, που καταγράφηκε το Σεπτέμβριο, είναι αυξημένο κατά 9% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Το μεγαλύτερο βάρος είναι η ανεργία με το πιο εντυπωσιακό εύρημα ότι το 15% των Κυπρίων να δηλώνει ότι στο νοικοκυριό του (έγγαμο ή όχι) δεν εργάζεται κανένας. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 6% μέσα σε ένα χρόνο. Επίσης το 44% δηλώνει ότι έχει κάποιο συγγενή που έχασε τη δουλειά του (ποσοστό αυξημένο κατά 13%), μια επίδοση που είναι μεγαλύτερη από αυτή της Ελλάδας (40%).

Το 46% των Κυπρίων εκτιμά ότι η κρίση θα διαρκέσει πολλά χρόνια (το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ είναι 41%), ενώ η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει μειώσει τα αντανακλαστικά αλληλεγγύης προς τα κράτη – μέλη της Ένωσης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Χαρακτηριστικό της αρνητικής ψυχολογίας και της αβεβαιότητας για το αύριο είναι ότι το ποσοστό υποστήριξης της θέσης ότι πρέπει να παρέχεται βοήθεια σε κράτη – μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες μειώθηκε κατά 19% μέσα σε ένα χρόνο και περιορίστηκε στο 51% ενώ η αντίθεση στην παροχή βοήθειας αυξήθηκε κατά 23% και διαμορφώθηκε στο 46%. Πρόκειται για τις μεγαλύτερη μεταστροφή στο σύνολο της ΕΕ.

Ωστόσο, μέχρι πριν ένα χρόνο η γενική εικόνα ήταν καλύτερη. Το διάστημα 2008 – 2010 το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο είχε αυξηθεί κατά 0,8%, ενώ την περίοδο 1998 – 2007 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης ήταν 4,3%, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας. Πρόκειται για επιδόσεις που ήταν από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Αυτές οι επιδόσεις έχουν ως αποτέλεσμα τα επίπεδα της ανεργίας στην Κύπρο να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Η απασχόληση

Σε άλλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική, το 24% των Κυπρίων δεν αισθάνεται σίγουρο ότι τους επόμενους μήνες θα διατηρήσει τη θέση εργασίας που κατέχει σήμερα. Η απόλυτη αρνητική θέση, δηλαδή είναι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα έχει εργασία το επόμενο διάστημα, αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε στο 10% των Κυπρίων. Το 49% είναι σίγουρο θα παραμείνει στην εργασία του και το 26% κάπως σίγουρο.

Σε ότι αφορά τη διαχείριση της απώλειας εργασίας, η συντριπτική πλειοψηφία, 65% δεν θα άλλαζε περιοχή εργασίας, έναντι 35% που θα κατέθεσε αίτηση απασχόλησης και σε άλλη περιοχή. Το 29% είναι έτοιμο να αλλάξει και αντικείμενο εργασίας, αλλά να παραμείνει στην περιοχή του, ενώ μόλις ένα 9% είναι απόλυτα ευέλικτο, δηλαδή να αλλάξει και περιοχή και είδος δραστηριότητας προκειμένου να βρει μια δουλειά.

Ο μέσος Κύπριος θεωρεί ως απαραίτητα προσόντα για να βρει κάποιος εύκολα εργασία το επίπεδο σπουδών /  προσόντων (58%), την επαγγελματική εμπειρία (54%), την ικανότητα να προσαρμόζεται (22%, ενώ στην ΕΕ είναι 35%), τις δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (32%, ενώ στην ΕΕ είναι 19% δείχνοντας ότι η γνώση χρήσης υπολογιστή δεν είναι πρόσθετο προσόν, αλλά απαραίτητη δεξιότητα) και τις γλωσσικές ικανότητες (21%).

Το 63% απαντά ότι αν έψαχνε εργασία το τελευταίο πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησε θα τον βοηθούσε να βρει απασχόληση, αλλά το 84% απάντησε ότι δεν έχει συμμετάσχει την τελευταία διετία σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Το 72% αναφέρει ότι η τακτική εκπαίδευση και κατάρτιση βελτιώνει τις δυνατότητες κάποιου να βρει εργασία, ενώ ένα 52% συμφωνεί απόλυτα ότι οι εφ’ ορού ζωής εργασία στον ίδιο εργοδότη ανήκει στο παρελθόν, ενώ το 25% τείνει να συμφωνήσει με την προηγούμενη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξάνεται το ποσοστό των Κυπρίων που επιθυμούν ακόμη πιο ευέλικτες συμβάσεις απασχόλησης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το 59% συμφωνεί απόλυτα (33% στην ΕΕ) και 26% τείνει να συμφωνήσει (39% στην ΕΕ).

Η επίδραση της ΕΕ

Επίσης το 54% των Κυπρίων απαντά θετικά στην άποψη ότι πολλοί άνθρωποι στην Κύπρο συνταξιοδοτούνται υπερβολικά νωρίς (23% συμφωνεί απόλυτα και το 31% τείνει να συμφωνήσει).

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για τον αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές απασχόλησης της ΕΕ στην Κύπρο. Το 44% απαντά ότι έχει θετικό αντίκτυπο και το 46% απαντά ότι έχει αρνητικό. Επίσης η μεγάλη πλειοψηφία, 65%, αναφέρει ότι δεν γίνονται αρκετά στην Κύπρο για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Σχολιάζοντας επιμέρους ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ το 78% των Κυπριών απαντά ότι η ΕΕ διευκολύνει την απασχόληση σε άλλα κράτη – μέλη, το 85% ότι βελτιώνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, το 66% ότι διευκολύνει τα άτομα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, το 53% ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και το 43% ότι μειώνει τις περιφερειακές διαφορές στην ανεργία.

seitanidisi@kathimerini.com.cy

ΒΟΧ

Φοβίζει η επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι η πρώτη επιλογή για όποιον Κύπριο χάσει την εργασία του. Το 66% απαντά ότι δεν θα σκέπτονταν να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση αν έχανε τη δουλειά του, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 45%. Θετικά («ναι» και «πιθανόν ναι») απαντά το 13% έναντι 24% στην ΕΕ.

Το 12% απαντά ότι αν απολύονταν θα έβρισκε εργασία ξεκινώντας μια επιχείρηση χωρίς υπαλλήλους και το 2% με υπαλλήλους.

Σε μια προσπάθεια να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, για να μειωθεί η ανεργία αλλά και για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Το Ταμείο θα εγγυάται τη χορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται προσωπικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων. Αν απαιτούνται αυτές είναι χαμηλές ή το πολύ στο 50% του χορηγούμενου δανείου. Στις 15 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί επίσκεψη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Κύπρο.

Παράλληλα η εγγυοδοσία θα επιτρέψει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ρευστότητα.

Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της Κύπρου.

Εναλλακτικός τρόπος είναι η παροχή απευθείας εγγυήσεων από το κράτος σε επιχειρήσεις με σκοπό τη δανειοδότησή τους. Το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε περίπτωση το δάνειο δεν πληρωθεί την τράπεζα την πληρώνει το κράτος.

Η παροχή εγγυήσεων είναι ένας διαδεδομένος τρόπος για να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό τομέα.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» στις 24 Δεκεμβρίου 2011

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.