Σημαντικά κίνητρα για αγορά κατοικίας στην Κύπρο

Χαμόγελα έφερε η δημοσίευση των νομοθεσιών για τη μείωση ΦΠΑ και μεταβιβαστικών τελών για την αγορά μόνιμης κατοικίας.

Οι δύο νομοθεσίες που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή, οι οποίες αφορούν την κατάργηση ή μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών και τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για αγορά μόνιμης κατοικίας, θα συμβάλουν στην αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων η οποία για τρίτη συνεχή χρονιά ακολουθεί πορεία σημαντικής συρρίκνωσης επηρεάζοντας δυσμενώς τόσο τα κρατικά έσοδα όσο και την αγορά εργασίας, εκτιμά ο Παγκύπριος Συνδέσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

«Παρά το γεγονός ότι οι δύο Νομοθεσίες φαινομενικά στερούν έσοδα από το κράτος, είμαστε πεπεισμένοι ότι με την αύξηση του αριθμού των πράξεων και την επαναδραστηριοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, το κράτος θα εξασφαλίσει αυξημένα έσοδα από τέλη και φορολογίες και θα εξοικονομήσει σημαντικά ποσά από ανεργιακά και άλλα επιδόματα», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Tη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του Νόμου που αφορά την κατάργηση και μείωση των μεταβιβαστικών τελών για έξι μήνες αρχομένης επικροτεί και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου.

«Η νομοθεσία αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση του Φ.Π.Α. για μόνιμη κατοικία αλλά και τα επικείμενα μέτρα για δημοσιονομική εξυγίανση αναμένεται ότι θα βοηθήσουν σε κάποιο βαθμό την κτηματαγορά παρόλο το αρνητικό οικονομικό κλίμα και τη δυσκολία που υπάρχει για νέες δανειοδοτήσεις», παρατηρεί.

Ο Σύνδεσμος αναμένει ότι στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης των ακινήτων θα υπάρξει επανασχεδίαση του φορολογικού πλαισίου με ένα πιο απλουστευμένο σύστημα.

«Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη αναφέρει, η ορθή προσέγγιση είναι απλούστευση των φορολογικών με στόχο, αν είναι δυνατόν, να υπάρχει μια ενιαία φορολογία στα ακίνητα (μια φορολογία στη συναλλαγή, και μια στην κατοχή / χρήση). Αναμένουμε ότι το Κράτος θα προσεγγίσει το θέμα αυτό σφαιρικά και ολοκληρωτικά και όχι αποσπασματικά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων τονίζει ότι οι ρυθμίσεις αποτελούν, έστω και την ύστατη στιγμή, ένα σημαντικό κίνητρο στην αγορά ακινήτων.

Ο ΚΣΙΑ σημειώνει ότι η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στην Ε.Ε. που φορολογεί τα ακίνητα και με δυο φόρους, πράγμα που με τη νέα ρύθμιση τροποποιείται.

Ο διευθυντής πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης της Giovanni Developers, Θανάσης Αθανασίου, δεν είναι και τόσο αισιόδοξος για τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και τα αυξημένα επιτόκια.

«Τα επιτόκια για οικιστικά δάνεια αυξήθηκαν πέραν του 6% αποτρέποντας κάθε προτιθέμενο αγοραστή να επενδύσει», παρατηρεί. «Σταγόνα στον ωκεανό», προσθέτει, «φαίνεται να είναι η μείωση των μεταβιβαστικών τελών για αγορές ακινήτων τους επόμενους έξι μήνες, μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν μπορεί από μόνο του να αλλάξει τα δεδομένα παρά θα βοηθήσει ελάχιστα τον κλάδο. Η χρονική περίοδος εφαρμογής του μέτρου πρέπει να επεκταθεί και ταυτόχρονα να διευρυνθεί ώστε να καλύψει όλα τα ακίνητα και όχι μόνο τα καινούργια, επιφέροντας γενικότερη κινητικότητα στον κλάδο ώστε να μπορέσει η αγορά να απεγκλωβιστεί, επιτέλους, από τα προβληματικά ακίνητα», τονίζει ο κ. Αθανασίου.

Ειδικότερα, οι δύο νομοθεσίες προβλέπουν:

Κατάργηση / μείωση μεταβιβαστικών τελών

Σύμφωνα με τον Νόμο που Τροποποιεί τον Περί Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο που δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2011, ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:

-Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών όπου επιβάλλεται ΦΠΑ

-Μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% κατά την πρώτη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας (ακίνητη ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής) και νοουμένου ότι οι ημερομηνίες συνομολόγησης του πωλητηρίου εγγράφου και η κατάθεση του στο Τμήμα Κτηματολογίου εμπίπτει στην περίοδο ισχύος του Νόμου.

-Ο νόμος αυτός δεν ισχύει για πωλητήρια έγγραφα τα οποία κατά την περίοδο ισχύος του αποσύρονται για να ξανακατατεθούν.

-Ο Νόμος αυτός ισχύει για περίοδο έξι μηνών, δηλαδή μέχρι τις 2 Ιουνίου 2012.

Μειωμένος ΦΠΑ
Σύμφωνα με τον περί ΦΠΑ Νόμο που ισχύει από 1η Οκτωβρίου, 2011, επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, 5% στις κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από δικαιούχο πρόσωπο, ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής αφού εγκριθεί υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από το δικαιούχο πρόσωπο στην Υπηρεσία ΦΠΑ.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

-Η αίτηση για πολεοδομική άδεια πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή μετά την 1η Μαΐου 2004, δηλαδή η κατοικία να υπόκειται σε ΦΠΑ,

-Η κατοικία να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ύστερα από την αγορά ή ανέγερση της ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής του δικαιούχου,

-Το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 275 τ.μ. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, περιορίζεται στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα μόνο (Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών (που έχουν 4 παιδιά και άνω), το συνολικό εμβαδόν των 275 τ.μ. επαυξάνεται κατά 15 τ.μ. για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των τριών).

Η δήλωση για αγορά ή ανέγερση κατοικίας υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας ΦΠΑ και πρέπει να συνοδεύεται από διάφορα δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο αίτησης για πολεοδομική άδεια

-Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής,

-Συμβόλαιο αγοραπωλησίας (για αγορά κατοικίας) ή συμβολαίου ανέγερσης (για ανέγερσης κατοικίας) που έχει δεόντως χαρτοσημανθεί

-Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αγορά ή ανέγερση της κατοικίας, απόδειξη προκαταβολής, αίτησης/έγκρισης για δάνειο, τιμολογίων ή αποδείξεων πληρωμών,

-Πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας της οικοδομήσιμης γης (σε περίπτωση ανέγερσης κατοικίας όπου η πολεοδομική άδεια / άδεια οικοδομής έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό πρόσωπο από τους δικαιούχους),

-Βεβαίωση μελετητή του έργου για το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας,

-Υπεύθυνη δήλωση εργολήπτη ή/και εργοληπτικής εταιρείας ότι κατέχει ετησία άδεια εργολήπτη της ανάλογης τάξης του έργου.

-Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,

-Αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου (για έγγαμα πρόσωπα),

-Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης τέκνων (για πολύτεκνους).

Επισημαίνεται ότι εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της κατοικίας, το δικαιούχο πρόσωπο οφείλει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής. Τα στοιχεία αυτά είναι:

-Αντίγραφο λογαριασμού τηλεφώνου,

-Αντίγραφο λογαριασμού υδατοπρομήθειας,

-Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρισμού,

-Αντίγραφο λογαριασμού δημοτικών ή κοινοτικών φόρων ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής.

Οι συμπληρωμένες δηλώσεις μπορούν να παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία ΦΠΑ.

seitanid@gmail.com

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» στις 10 Δεκεμβρίου 2011

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.