Εργασιακή εφεδρεία: Διαδικασία επιλογής προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου

Οι θέσεις που αναλογούν στο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για την απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.

Η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι η ακόλουθη:

Ο οικείος φορέας αποστέλλει στο ΑΣΕΠ ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προς πρόσληψη προσωπικού,

β) Τα απαιτούμενα προσόντα

γ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων

δ) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις

ε) Ο υπολογισμός του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων και η κατανομή αυτού μεταξύ των κλάδων- ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.

Το ΑΣΕΠ, εφαρμόζοντας κατ΄ αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, προβαίνει στον έλεγχο της ανακοίνωσης και στην έγκριση της κατανομής των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) υποβάλλουν αίτηση στον εκάστοτε φορέα.

Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται από τους φορείς στους πίνακες της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τη βαθμολογία τους στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, η οποία προκύπτει από τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων και δεν απαιτείται να κατέχουν τα τυχόν προβλεπόμενα, από την ανακοίνωση, πρόσθετα προσόντα.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) από το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, θα καλυφθούν από τους λοιπούς υποψηφίους, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις αυτές και κατέχουν τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση προσόντα.

Επιλογή προσωπικού για μερική απασχόληση

Το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, εφόσον υποβάλλει αίτηση, προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, σύμφωνα με το ν. 3250/2004.

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να διεκδικήσει θέση μερικής απασχόλησης υποβάλλει στον εκάστοτε οικείο φορέα αίτηση συμμετοχής.

Για την επιλογή του προσωπικού για μερική απασχόληση από τον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού δεν εφαρμόζονται τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3250/2004 και του ν. 3448/2006, ούτε απαιτείται το προσωπικό αυτό να κατέχει τυχόν προβλεπόμενα από την ανακοίνωση πρόσθετα πάσης φύσεως προσόντα. Αντιθέτως, ισχύουν τα κωλύματα της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, καθώς και των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004.

Παραμονή στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού

Το προσωπικό του Ενοποιημένου Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, το οποίο απασχολείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος π.δ., δεν διαγράφεται από τον ανωτέρω πίνακα, ο δε χρόνος απασχόλησης δεν προσμετράται ως χρόνος παραμονής σ΄ αυτόν.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.