1500 ελληνικές εταιρίες μετοίκισαν στην Κύπρο

Τους τελευταίους 20 μήνες, περίπου 1500 εταιρείες – ελληνικών συμφερόντων – μετέφεραν την έδρα τους στη Κύπρο, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο. Οι τομείς στους οποίους παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών επενδύσεων είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών το εμπόριο και οι κατασκευές.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο το 2009 ήταν της τάξεως των 710,2 εκατ. ευρώ (κυρίως σύσταση κυπριακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων).
Οι περισσότερες από τις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, που μετέφεραν την έδρα τους στην Κύπρο, ενδιαφέρονται για ανάπτυξη δραστηριότητας σε ευρύ οικονομικό φάσμα, είτε ως μονάδες κάποιας κοινοπραξίας με κυπριακές εταιρείες, είτε ως υπεργολάβοι.

Ανάληψη έργων
Στο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εγγεγραμμένες 4.000 εταιρείες εκ των οποίων 414 (ή το 10%) είναι ελληνικές. Όμως, ο αριθμός καταγράφεται σταθερά αυξητικός τους τελευταίους 22 μήνες ως προς το ενδιαφέρον ελληνικών εταιρειών για ανάληψη έργων στην Κύπρο.
Το 2009 ήταν εγγεγραμμένες 59 εταιρείες, το 2010 ο αριθμός τους ανήλθε στις 248. Μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2011 εγγραφήκαν 107 νέες εταιρείες. Συνολικά 99 εταιρείες ανέλαβαν την περίοδο 2009/πεντάμηνο 2011, έργα που προκηρύχθηκαν από το κυπριακό δημόσιο.
Πρόκειται κυρίως για έργα πληροφορικής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οπως αναφέρεται στο έγγραφο της πρεσβείας, συνήθως οι ελληνικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση δημοσίων συμβάσεων μεταφέρουν στη Κύπρο το δικό τους προσωπικό, για μερικούς μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα
Οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα φθίνουν συνεχώς και δεν αφορούν άμεσες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά επαναπατρισθέντα κέρδη θυγατρικών ελληνικών εταιρειών στη Κύπρο (μετά από τη φορολόγηση τους στη Κύπρο). Παραδοσιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων κυπριακών επενδύσεων κατευθύνθηκε στους τομείς τραπεζών (48,%), κατασκευών(35%) και μεταφορών/επικοινωνιών (13%).

Διμερείς εμπορικές σχέσεις
Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές το 2010 παρουσίασαν σημάδια μείωσης παρά τη δυναμική τους ανάπτυξη μέχρι το 2008. Ο όγκος εμπορίου ανήλθε στα 1,21 δισ ευρώ (1,34 δισ. το 2009). Η Ελλάδα συνέχισε να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής προϊόντων της Κύπρου και το 2010, καθώς οι εξαγωγές της έφθασαν τα 1,21 δισ. ευρώ (έναντι 1,13 δισ. ευρώ το έτος 2009) ήτοι το 1/4 του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών. Οι εισαγωγές μας από την Κύπρο ανήλθαν το 2010 στα 243,9 εκατ. ευρώ (έναντι 220 εκατ. ευρώ το έτος 2009), ήτοι το 18% περίπου των συνολικών κυπριακών εξαγωγών.
Η κυπριακή αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία, διατηρεί την τρίτη θέση, από πλευράς σπουδαιότητας, για τα ελληνικά προϊόντα, μετά τις αγορές της Γερμανίας και της Ιταλίας.
Τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν στη Κύπρο το έτος 2010 ήταν: πετρελαιοειδή (248 εκατ. ευρώ), ηλεκτρικός και μηχανολογικός εξοπλισμός (80 εκατ. ευρώ), μηχανές-boilers-μηχ. εξοπλισμός (70,5 εκ. ευρώ), πλεκτά ενδύματα (53 εκατ. ευρώ), διάφορα προπαρασκευασμένα τρόφιμα (33,8 εκατ. ευρώ), αλεύρι και προπαρασκευασμένες τροφές από σίτο (30,4 εκατ. ευρώ), γαλακτοκομικά προϊόντα (21,8 εκατ. ευρώ), προϊόντα κρέατος (9,3 εκατ. ευρώ), οπτικό-φωτογραφικός εξοπλισμός (5,4 εκατ. ευρώ) κ.λπ.
Τα αντίστοιχα, διαθέσιμα, στατιστικά στοιχεία για το έτος 2011 αφορούν τους πρώτους τέσσερεις μήνες (Ιανουάριο/ Απρίλιο 2011). Σύμφωνα με αυτά οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 428,5 εκ. ευρώ, έναντι 365,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,7%%.
Οσον αφορά τις εισαγωγές από την Κύπρο αυτές ανήλθαν εφέτος σε 116,5 εκ. ευρώ, έναντι 74,9 εκ. ευρώ του πρώτου τετραμήνου του 2010, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 35,7%, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη, δυναμική τάση των φετινών κυπριακών εξαγωγών διεθνώς.
Αναζήτηση εργασίας στην Κύπρο
Η Κύπρος προσελκύει και πολλούς Έλληνες που αναζητούν εργασία. Δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για το φαινόμενο, αλλά ενδεικτικά, όπως ο αριθμός των Ελλήνων ασφαλισμένων στο κυπριακό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (10.000 άτομα περίπου) ή η εγγραφή 1.739 Ελλήνων ανέργων (α’ εξάμηνο 2011) στα Γραφεία της κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) για αναζήτηση εργασίας.
Στον ιδιωτικό τομέα, η τουριστική-επισιτιστική βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο αποτελούν την κύρια προτίμηση τους και ακολουθεί ευρύ φάσμα διαφόρων επαγγελμάτων. Το 20,9% των Ελλήνων ενδιαφέρονται να εργαστούν ως »προσοντούχοι ειδικοί», το 17,1% ως τεχνίτες παραγωγής, το 17,1% ως υπάλληλοι υπηρεσιών, το 14,1% ανειδίκευτοι εργάτες, το 12,4% τεχνικοί βοηθοί, το 10% γραφείς-δακτυλογράφοι, το 4,8% χειριστές μηχανημάτων και το 2,6% διευθυντές-διοικητικοί.
Το 49,9% των Ελλήνων ανέργων είναι παντρεμένοι και το 44,5% ανύπανδροι, ενώ οι περισσότεροι (33,4%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 30-39 ετών. Στον κυπριακό δημόσιο τομέα όλο και περισσότεροι Ελληνες υποβάλλουν αιτήσεις στις σχετικές εξετάσεις για διάφορες κρατικές θέσεις. Την τριετία 2008-2010, 400 Ελληνες υπέβαλαν αιτήσεις και πέτυχαν στις εξετάσεις 130 από αυτούς.
Οι τελευταίοι κατέλαβαν μη επιστημονικές θέσεις (μέχρι την κλίμακα Α7) και επιστημονικές θέσεις (από την κλίμακα Α8 και άνω). Επίσης, οι Ελληνες καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης αποτελούν το 20% των υποψηφίων, ενώ το 10% είναι δάσκαλοι της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Τέλος, ο τομέας της υγείας, δημόσιος και ιδιωτικός, προσελκύει επίσης τους Ελληνες επιστήμονες, όπως εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, ακτινολόγους, ορθοπεδικούς κ.λπ. και βοηθητικό ή παραϊατρικό προσωπικό.

http://www.kathimerini.com.cy

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.