«Ασφαλιστική περαίωση» από τον ΟΑΕΕ ζητούν έμποροι και μικρομεσαίοι

Ο εμπορικός κόσμος εκφράζει για άλλη μια φορά την έντονη ανησυχία του για την επιδείνωση της ταμειακής κατάστασης και το μέλλον του ασφαλιστικού του φορέα.

«Ασφαλιστική περαίωση», δηλαδή ρύθμιση των κεφαλαιοποιημένων οφειλών προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ζητούν έμποροι και μικρομεσαίοι, με κοινό υπόμνημα που υπογράφουν η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) που κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας.

Όπως σημειώνεται στο υπόμνημα, «η αδυναμία πληρωμής για τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών δεν κάμπτεται με εκφοβισμούς, αυτόφωρα και φυλακίσεις. Όπως με αντίστοιχες τακτικές δεν ανακόπτονται τα λουκέτα και η ανεργία. Η πραγματική αδυναμία είναι αδυναμία. Απαιτούνται λοιπόν και άλλες προσεγγίσεις με όρους κοινής λογικής».

Ο εμπορικός κόσμος εκφράζει για άλλη μια φορά την έντονη ανησυχία του για την επιδείνωση της ταμειακής κατάστασης και το μέλλον του ασφαλιστικού του φορέα, αφού οι δυσμενείς συνθήκες που πλήττουν τους εμπόρους έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα έσοδα του ασφαλιστικού οργανισμού, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας.

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΕ δεν διαθέτει πλέον αποθεματικά στο ταμείο του και για να αντεπεξέλθει στις πληρωμές των υποχρεώσεών του, θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρα την τακτική επιχορήγηση, αλλά και τις εισφορές των 700.000 ενεργών ασφαλισμένων, εκ των οποίων οι 540.000 είναι ταμειακά ενήμεροι.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ, οι ταμειακές ανάγκες του ανέρχονται ετησίως στα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η μειωμένη φετινή τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα έλλειμμα 800 εκατ. ευρώ και απαιτείται έως το τέλος του 2011 πρόσθετη κρατική επιχορήγηση 360 εκατ. ευρώ.

Για την ΕΣΕΕ προϋπόθεση είναι να εξασφαλιστεί πρώτιστα η βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ, αφού στην παρούσα δυσμενή κατάσταση η εισπραξιμότητα έχει περιοριστεί κατά 36% με τις συνολικές καθυστερούμενες οφειλές να φτάνουν σήμερα τα 836 εκατ. ευρώ, ενώ το 88% των οφειλετών, δηλαδή οι 128.000, είναι μικροφειλέτες που χρωστάνε ποσά μέχρι 15.000 ευρώ.

Ο ΟΑΕΕ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα μετά το ΙΚΑ, αφού καλύπτει 846.000 εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες και περίπου 320.000 συνταξιούχους, με την προοπτική μάλιστα να εξελιχθεί σε ταμείο όλων των αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών.

Τονίζεται ότι ο εμπορικός κόσμος οφείλει να συνδράμει στην προσπάθεια επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων του ασφαλιστικού του φορέα, καταβάλλοντας έγκαιρα τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων) της ΓΣΕΒΕΕ «2 στους 5 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ δεν εισφοροδιαφεύγουν, αλλά αδυνατούν να είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλίστρων τους, ενώ 146.000 επαγγελματίες έχουν σταματήσει οριστικά την δραστηριότητά τους και δυστυχώς όχι για να συνταξιοδοτηθούν. Την τελευταία διετία οι ασφαλισμένοι έμποροι από 348.000 μειώθηκαν σε 287.000 και έπεται συνέχεια».

Ειδικότερα η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ προτείνουν στο κοινό υπόμνημα:

– Αποπληρωμή οφειλών σε τρεις διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών,

– Για ποσό οφειλής άνω των 25.000 ευρώ να παραμένει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010

– Για ποσό οφειλής έως 25.000 ευρώ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών.

Η ρύθμιση αυτή θα αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, το 87% των οφειλετών. Ειδικότερα προτείνεται για αυτήν την κατηγορία των οφειλετών:

α) Προκειμένου η ρύθμιση να παραμείνει βιώσιμη και διαχειρίσιμη από τον οφειλέτη, η αποπληρωμή των οφειλόμενων εισφορών να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς του οφειλέτη, π.χ. αν η διμηνιαία τρέχουσα εισφορά είναι 740 ευρώ, με τη δόση για την αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνεται: 740 ευρώ + (20% Χ 740 ευρώ) = 888 ευρώ.

β) Να μην υπάρχει ο χρονικός περιορισμός ισχύος της παραπάνω διαδικασίας ρύθμισης (μέχρι 31/12/2012 βάσει του Ν. 3943/2011), που ισχύει σήμερα καθιστώντας την αποτρεπτική και σχεδόν ανενεργή.

γ) Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, που καθιστά για πολλούς οφειλέτες δυσχερή την ανταπόκρισή τους ακόμη και στις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος θα ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή και για μία τριετία, να μπορεί να επιλέξει μέχρι και δύο (2) ασφαλιστικά κλιμάκια χαμηλότερα από αυτό που βρίσκεται σήμερα. Με προφανή βέβαια και την απομείωση της σύνταξης λόγω της χαμηλότερης εισφοράς. Μετά το πέρας της τριετίας ο οφειλέτης θα επανέρχεται στο προβλεπόμενο ασφαλιστικό κλιμάκιο. Μελλοντικά δε να διατηρεί και το δικαίωμα να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στο ύψος της σύνταξής του, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

– Μία εκ των πραγμάτων διακριτή κατηγορία οφειλετών είναι οι επαγγελματίες, που, είτε έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, είτε οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε «αδράνεια», δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία τους, αλλά δεν έχουν προβεί σε «λογιστικό κλείσιμο», με αποτέλεσμα οι οφειλές να συνεχίζουν να αυξάνονται.

α) Για τους μεν οφειλέτες, οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους προτείνεται η εφαρμογή της προτεινόμενης περαίωσης με α) έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε τρεις διμηνιαίες δόσεις ή β) έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε περισσότερες διμηνιαίες δόσεις, που θα αντιστοιχούν στο 20% της τελευταίας τρέχουσας εισφοράς τους ή γ) με παρακράτηση ποσοστού από τη σύνταξή τους για αυτούς, που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

β) Για τους δε επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε «αδράνεια» είναι επιβεβλημένη η αποσαφήνιση του σχετικού μητρώου του Οργανισμού και η ένταξή τους σε διακριτή κατηγορία οφειλετών. Ακολούθως προτείνεται η υπαγωγή τους με αντίστοιχους όρους στο καθεστώς της προτεινόμενης «ασφαλιστικής περαίωσης» για τις παλαιές οφειλές, με την προϋπόθεση της παύσης αποστολής ταχυπληρωμών για τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς αξιώνονται οφειλές από ανενεργούς επαγγελματίες.

– Μία άλλη κατηγορία οφειλετών, που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί διακριτά από τους υπόλοιπους είναι οι συνταξιούχοι άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης (εκτός ΟΑΕΕ), οι οποίοι άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα κάποια στιγμή, για μερικά χρόνια, δεν έχουν όμως κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ, αλλά οφείλουν εισφορές σε αυτόν. Λόγω δε διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους αντιμετωπίζουν και μεγάλη αδυναμία πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ακόμη ευνοϊκότερος διακανονισμός της οφειλής, με αφαίρεση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και έκπτωση και στο κεφάλαιο. Εφόσον βέβαια οι εν λόγω οφειλέτες δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ και επομένως ο Οργανισμός δεν θα επιβαρυνθεί με συνταξιοδοτικές παροχές ή/και με ιατροφαρμακευτικές δαπάνες.

http://www.kathimerini.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.