Πιέσεις στα μισθώματα των γραφείων της Θεσσαλονίκης

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 η αγορά γραφείων της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίστηκε από μειωμένη δραστηριότητα. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει τόσο την περιοχή της Δυτικής όσο και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπου τα τελευταία έτη (κυρίως πριν την εκδήλωση της κρίσης) σημειώθηκε η ανέγερση σημαντικού αριθμού γραφειακών αναπτύξεων, σύμφωνα με μελέτη της Eurobank Property Services.

Η ζήτηση προήλθε κυρίως από επιχειρήσεις και οι ιδιώτες – επαγγελματίες οι οποίοι προχώρησαν σε διερεύνηση νέων χώρων μετεγκατάστασης με κύριο σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος οδήγησε σε μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα.
Τα επίπεδα τιμών δέχτηκαν πτωτικές πιέσεις κυρίως στις δευτερεύουσες περιοχές ενδιαφέροντος όπου εμφανίζονται υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας κενών χώρων. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εκτιμάται ότι τα επίπεδα τιμών μίσθωσης και αποδόσεων για το 2011 θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά του τελευταίου τριμήνου του 2010 τουλάχιστον μέχρι τη σταδιακή εμφάνιση των πρώτων σημείων βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος και της κτηματαγοράς.

Τα επίπεδα ζήτησης γραφειακών χώρων είτε νεόδμητων είτε παλαιότητας κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα και το 2010. Η διερευνητική τάση κυρίως των μεγάλων εταιρειών με τα υψηλά λειτουργικά κόστη για νέους γραφειακούς χώρους περισσότερο «οικονομικούς» σε σχέση με τους υφιστάμενους, οδήγησε στη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος κυρίως στην ανατολική Θεσσαλονίκη που διαθέτει σημαντικό απόθεμα γραφειακών χώρων καλής ποιότητας κατασκευής. Περιορισμένη παρέμεινε η ζήτηση τόσο στο Κέντρο όσο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Η προσφορά παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι σε στάδιο αναμονής έως σήμερα βρίσκεται η ανάπτυξη «Metropolitan Business Center» στη δυτική Θεσσαλονίκη που αφορά στην ανάπτυξη συγκροτήματος γραφείων και καταστημάτων συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ.

Τα μισθώματα

Τα μισθώματα για την περιοχή του κέντρου και της Καλαμαριάς διαμορφώνονται σε €7-€11/τ.μ. κατά περίπτωση και οι τιμές πώλησης διαμορφώνονται σε €2.000-€3.000/τ.μ. Τα επίπεδα μισθωμάτων για ακίνητα σύγχρονων προδιαγραφών κυμαίνονται από €8 έως €10/τ.μ. στην Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη επί της 26ης Οκτωβρίου, περιοχές στις οποίες εντοπίζονται πιο σύγχρονοι γραφειακοί χώροι σε σχέση με το κέντρο. Οι τιμές πώλησης διαμορφώνονται σε €2.400-€2.700/τ.μ.  

Η έλλειψη επενδυτικών πράξεων στη συγκεκριμένη αγορά και η απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας για τα επίπεδα των αποδόσεων.

Οι τάσεις

Βραχυπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η τήρηση στάσης αναμονής από επενδυτές και χρήστες λόγω των αβέβαιων οικονομικών συνθηκών.
Στην αγορά γραφείων όπως και στις υπόλοιπες αγορές αναμένεται να συνεχιστεί η τάση επαναδιαπραγμάτευσης των μισθωμάτων από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στην παρούσα φάση το έχουν οι υφιστάμενοι και δυνητικοί μισθωτές.

Μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι η αγορά γραφείων δύναται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρχικά των εγχώριων χρηστών και επενδυτών και στη συνέχεια μεγάλων εταιρειών του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση της σταδιακής βελτίωσης της οικονομίας και της παροχής ισχυρών κινήτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Ενισχυτικό ρόλο στην πορεία της αγοράς γραφείων θα έχει η ολοκλήρωση οδικών και λοιπών υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην παρούσα φάση και η δημιουργία νέων υποδομών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις κύριες επιχειρηματικές περιοχές.